top of page

TÈM AK KONDISYON

BIENVENI SOU THEPURITYLINE 
THEPURITYLINE LLC  POSEE AK OPERE SITE WEB SA A.

PA VIZITE SITE WEB NOU EPI AKSÈ A ENFÒMASYON, RESOUS, SÈVIS, PWODWI, AK ZOUTI NOU BORINI, OU KONPRANN E DAKÒ POU AKSEPTE E KONFORME AK TÈM AK KONDISYON SA YO YO ENDIKRI NAN RÈGLEMAN SA A (KÒP AKÒ A KÒM '').  
NOU REZÈVE DWA A SÈL DISKRETYÈ NOU POU  CHANGE AK MIZAJOU AKÒ UTILIZATÈ SA A DE TAN AN TAN SAN AVI. OU REKONÈ AK DAKÒ KE SE RESPONSABLITE OU POU REVIZE AKÒ UTILIZATÈ SA A PERYODIK POU FAMILIZYE TÈT OU AK NENPÒT MODIFIKASYON. ITILIZE OU KONTINYE SITE SA A APRE MODIFIKASYON SA YO PRAL KONSTITIYE REKONÈS AK AKÒ TÈM AK KONDISYON MODIFIE YO. 
LIMITE RESPONSABILITE 
ANSANM AK LIMIT GARANTI  OU KONPRANN AK EXPRESMAN OU DAKÒ KE NENPÒT REKLAMASYON KONT NOU YO LIMITE A KANTITE OU PEYE, SI GEN GENYEN, POU PWODWI AK/SÈVIS LA. G.IRL CO PAP RESPONSABLE POU OKENN PÈT OUBYEN DIRÈK, ENDRÈK, AK ENZIDAN, KONSEKANS, OSWA EGZANPLÈ KI KA FÈ OU KAPAB SÈVI OU RESOUS NOU, OSWA KÒZ YON REZILTA CHANJMAN, PÈT DONE, OSWA , ANNILE, PÈDI AKSÈ, OSWA DANSYON NAN TANKÒL KI APLIKASYON LWA RESPONSABILITE APLIKE. 

TERMINASYON ITILIZE 
OU DAKÒ KE NOU KA, SÈ SÈL DISkresyon NOU, SISPANN OSWA TERMINE AKSÈ OU A TOUT OSWA YON PATI NAN SITE WEB NOU AK RESOUS AK RESOUS AK OSWA SAN AVI AK POU NENPÒT REZON, KI ENKLI, SAN LIMITATION, YON VOLÒSYON KONSÈNMAN ITIlizatè sa a. NENPÒT AKTIVITE ILEGAL, FRODULANT, OSWA ABIZ KI SISPSPEK YO KAPAB KÒZ POU METE RELASYON OU EPI YO KAPAB REFERE BÒ OTORITE AK OTORITE APWOPRIYE ANSÒD LA LWA. LÈ SISPANSYON OSWA TERMINATION, DWA OU POU ITILIZE RESOUS NOU BORINI YO AP SISTE TOUT SWEN, EPI NOU REZÈVE DWA POU RETIRE OSWA EFASE NENPÒT ENFÒMASYON OU KA GENYEN NAN DOSYE NOU, KI GEN ENKLI NENPÒT KONT OSWA ENFÒMASYON POU LOGIN. bb3b-136bad5cf58d_
LWA GOUVERNAN 

THEPURITYLINE CO KI SOTI BIRO NOU YO KI SITE NAN ETA MASSACHUSETTS KI CONTROLE SITE WEB SA A. TÈM AK KONDISYON YO AK NENPÒT AKÒ SEPAR KI KOTE NOU BAY OU YO YO GOUVÈNE AK KONSTRI AK KONPÒT AK LWA ETAZINI YO.

ENFÒMASYON KONTAK
KESYON SOU KONDISYON SÈVIS LA TA DWE VOYE NOU NAN THEPURITYLINE@GMAIL.COM.

POLITIK MAGASIN 

Lè w achte nan THE PURITY LINE, achtè a te dakò ak Tèm ak Kondisyon yo. Chak atik ki nan lis sou sit sa a pa ranbousab.  THE PURITY LINE pa responsab pou okenn reklamasyon, domaj, blesi, pèt, oswa alèji. Achtè a ta dwe sonje lè w ap achte pwodwi nan THE PURITY LINE.

SEKIRITE COVID -19

Li enpòtan pou kenbe kliyan nou yo enfòme lè li rive kreye pwodwi nou yo. Nou kenbe yon wo nivo de pwòpte, ak tout mezi sekirite yo nan lòd yo kreye pwodwi pite nou yo. Nou pral kontinye swiv pwòp gid pa nou yo ak nan kou, direktiv yo mete an plas pa CDC a. Mèsi a tout kliyan nou yo, nou apresye nou tout. tanpri kontinye pran prekosyon sekirite jan sa nesesè!

METÒD PEMAN

  • Kat kredi / debi

  • ​PAYPAL

  • Peman Offline

bottom of page